Zorunlu Hekim Sigortası

Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Zorunlu Hekim Sigortası Nedir? “Serbest ya da kamu veya özel sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan tabipler, diş tabipleri ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanların poliçede belirtilen mesleki faaliyetini ifa ederken sözleşme tarihinden önceki on yıllık dönemdeki veya sözleşme süresi içinde mesleki faaliyeti nedeniyle verdiği zararlara bağlı… Okumaya devam et Zorunlu Hekim Sigortası

TABABET VE ŞUABATI SAN’ATLARININ TARZI İCRASINA DAİR KANUN – 1219

TABABET VE ŞUABATI SAN’ATLARININ TARZI İCRASINA DAİR KANUN(1) Bu Kanun ile ilgili tüzük için, “Tüzükler Külliyatı” nın kanunlara göre düzenlenen nümerik fihristine bakınız. BİRİNCİ FASIL Tabipler Madde 2 – Yukarki maddede yazılı diplomanın muteber olması için diploma sahibinin 8 Teşrinisani1339 tarih ve 369 numaralı kanun mucibince hizmeti mecburesini ikmal etmiş ve diplomasının Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye… Okumaya devam et TABABET VE ŞUABATI SAN’ATLARININ TARZI İCRASINA DAİR KANUN – 1219

Hekim Sigortası Doktor Hikayeleri 1 Leonid Rogozov Oto Apendektomi

Hekim Sigortası | Doktor Hikayeleri – 1 Leonid Rogozov Oto Apendektomi Doktor Leonid İvanoviç Rogozov (Adı kendi alfabeleriyle Леонид Иванович Рогозов olarak yazılıyor); 1960-1961 yıllarında düzenlenen altıncı Sovyet Antartik Seferi’nde görev alan Sovyet hekim. Görev sırasında kendinden başka bir doktorun olmaması sebebiyle, zorunlu olarak kendi kendini apandisit ameliyatı yapmasıyla tarihe geçmiştir. Antarktika’da bulunan Novolazarevskaya İstasyonu’nda… Okumaya devam et Hekim Sigortası Doktor Hikayeleri 1 Leonid Rogozov Oto Apendektomi

Hekim Sigortası Sık Sorulan Sorular

Zorunlu Hekim Sigortasının Sık Sorulan Soruları 15 Yıldır Hayatımızda Olan Tıbbi Kötü Uygulamalara İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Hakkında Bilinmesi Gereken Hap Bilgiler HEKİM SİGORTASI HANGİ ZARARLARI KARŞILAR?    1219 sayılı Kanunun Ek 12. maddesi çerçevesinde;   Sözleşme tarihinden önceki on yıllık dönemdeki veya sözleşme süresi içindeki mesleki faaliyeti nedeniyle verdiği zararlara bağlı olarak, Sözleşme süresi… Okumaya devam et Hekim Sigortası Sık Sorulan Sorular

Yayım tarihi
Mutlaka Okuyun olarak sınıflandırılmış

Poliçe ve Pandemi

Salgın Döneminde Hekimlerin Olağan Faaliyetlerinin Değişmesine Bağlı Teminat Hakkının Korunmasına Yönelik Zorunlu Mesleki Sorumluluk Sigortası ile İlgili Mevzuat Değişikliği Yapıldı TIBBİ KÖTÜ UYGULAMAYA İLİŞKİN ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASINDA KURUM KATKISINA İLİŞKİN USUL VE ESASLARA DAİR TEBLİĞ (2010/1)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ MADDE 1 – 21/7/2010 tarihli ve 27648 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tıbbi Kötü Uygulamaya… Okumaya devam et Poliçe ve Pandemi

Yayım tarihi
Önemli olarak sınıflandırılmış

Özelde Çalışan Hekimlere Pandemi Düzenlemesi

Özel Sektörde Çalışan Doktorlar İçin Pandemi Düzenlemesi Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimatı‘nda;    Poliçede mesleki faaliyetin yerinin belirtilmemesi veya eksik belirtilmiş olmasının poliçe kapsamını etkilemediği,   Kamu sağlık kurum ve kuruluşunda çalışan sigortalının kendi görev yeri ve branşı dışında da olsa ilgili mevzuat çerçevesinde görevlendirildiği yer ve branşlardaki faaliyetlerini de ilave sözleşme düzenlenmeksizin veya prim tahsil… Okumaya devam et Özelde Çalışan Hekimlere Pandemi Düzenlemesi

Yayım tarihi
Önemli, Yeni olarak sınıflandırılmış

Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Doktor Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları

Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları A. ZORUNLU HEKİM SİGORTASININ KAPSAMI    A.1. Sigortanın Konusu    Zorunlu doktor sorumluluk sigorta sözleşmesi, 1219 sayılı Kanunun Ek 12 maddesi çerçevesinde, serbest ya da kamu veya özel sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan tabipler, diş tabipleri ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanların;   Poliçe kapsamındaki… Okumaya devam et Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Doktor Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları