Zorunlu Hekim Sigortası

Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Zorunlu Hekim Sigortası Nedir? “Serbest ya da kamu veya özel sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan tabipler, diş tabipleri ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanların poliçede belirtilen mesleki faaliyetini ifa ederken sözleşme tarihinden önceki on yıllık dönemdeki veya sözleşme süresi içinde mesleki faaliyeti nedeniyle verdiği zararlara bağlı…

TABABET VE ŞUABATI SAN’ATLARININ TARZI İCRASINA DAİR KANUN – 1219

TABABET VE ŞUABATI SAN’ATLARININ TARZI İCRASINA DAİR KANUN(1) Kanun Numarası                      : 1219 Kabul Tarihi                             : 11/4/1928 Yayımlandığı Resmî Gazete  : Tarih  : 14/4/1928      Sayı    : 863 Yayımlandığı Düstur               : Tertip : 3    Cilt : 9      Sayfa : 126 Bu Kanun ile ilgili tüzük için, “Tüzükler Külliyatı” nın kanunlara göre düzenlenen nümerik fihristine bakınız. BİRİNCİ FASIL…

Zorunlu Hekim Sigortası | Doktor Sigortası Hasar Paylaşım – 1

TIBBİ KÖTÜ UYGULAMAYA İLİŞKİN ZORUNLU HEKİM MALİ SORUMLULUK SİGORTASI POLİÇESİ Sigorta Şirketi Adı, Adresi:Sözleşme Aracı Adı, Adresi: Poliçe No: Tanzim Tarihi: Başlama: Bitiş:Sigorta Ettirenin Adı, Soyadı/Ünvanı ve Adresi:T.C. Kimlik/Vergi No:Adresi:Sigortalının Adı, Soyadı/Ünvanı ve Adresi:T.C.Kimlik/Vergi No:İşyeri Adresi:Alanı:   Pratisyen UzmanUzmanlık Alanı (Kodlama listesinden ilgili kod yazılacaktır.):Prim Tutarı:Prim İndirim/Artırım Türü ve Oranı:Prim Ödeme Yeri ve Zamanı:

Yayım tarihi
Mevzuat olarak sınıflandırılmış

Hekim Sigortası Doktor Hikayeleri 1 Leonid Rogozov Oto Apendektomi

Hekim Sigortası | Doktor Hikayeleri – 1 Leonid Rogozov Oto Apendektomi Doktor Leonid İvanoviç Rogozov (Adı kendi alfabeleriyle Леонид Иванович Рогозов olarak yazılıyor); 1960-1961 yıllarında düzenlenen altıncı Sovyet Antartik Seferi’nde görev alan Sovyet hekim. Görev sırasında kendinden başka bir doktorun olmaması sebebiyle, zorunlu olarak kendi kendini apandisit ameliyatı yapmasıyla tarihe geçmiştir. Antarktika’da bulunan Novolazarevskaya İstasyonu’nda…

Hekim Sigortası Sık Sorulan Sorular

Zorunlu Hekim Sigortasının Sık Sorulan Soruları 15 Yıldır Hayatımızda Olan Tıbbi Kötü Uygulamalara İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Hakkında Bilinmesi Gereken Hap Bilgiler HEKİM SİGORTASI HANGİ ZARARLARI KARŞILAR?    1219 sayılı Kanunun Ek 12. maddesi çerçevesinde;   Sözleşme tarihinden önceki on yıllık dönemdeki veya sözleşme süresi içindeki mesleki faaliyeti nedeniyle verdiği zararlara bağlı olarak, Sözleşme süresi…

Yayım tarihi
Mutlaka Okuyun olarak sınıflandırılmış

Poliçe ve Pandemi

Salgın Döneminde Hekimlerin Olağan Faaliyetlerinin Değişmesine Bağlı Teminat Hakkının Korunmasına Yönelik Zorunlu Mesleki Sorumluluk Sigortası ile İlgili Mevzuat Değişikliği Yapıldı TIBBİ KÖTÜ UYGULAMAYA İLİŞKİN ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASINDA KURUM KATKISINA İLİŞKİN USUL VE ESASLARA DAİR TEBLİĞ (2010/1)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ MADDE 1 – 21/7/2010 tarihli ve 27648 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tıbbi Kötü Uygulamaya…

Yayım tarihi
Önemli olarak sınıflandırılmış

Özelde Çalışan Hekimlere Pandemi Düzenlemesi

Özel Sektörde Çalışan Doktorlar İçin Pandemi Düzenlemesi Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimatı‘nda;    Poliçede mesleki faaliyetin yerinin belirtilmemesi veya eksik belirtilmiş olmasının poliçe kapsamını etkilemediği,   Kamu sağlık kurum ve kuruluşunda çalışan sigortalının kendi görev yeri ve branşı dışında da olsa ilgili mevzuat çerçevesinde görevlendirildiği yer ve branşlardaki faaliyetlerini de ilave sözleşme düzenlenmeksizin veya prim tahsil…

Yayım tarihi
Önemli, Yeni olarak sınıflandırılmış

Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Doktor Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları

Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları A. ZORUNLU HEKİM SİGORTASININ KAPSAMI    A.1. Sigortanın Konusu    Zorunlu doktor sorumluluk sigorta sözleşmesi, 1219 sayılı Kanunun Ek 12 maddesi çerçevesinde, serbest ya da kamu veya özel sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan tabipler, diş tabipleri ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanların;   Poliçe kapsamındaki…