Zorunlu Hekim Sigortası

Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Zorunlu Hekim Sigortası Nedir? “Serbest ya da kamu veya özel sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan tabipler, diş tabipleri ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanların poliçede belirtilen mesleki faaliyetini ifa ederken sözleşme tarihinden önceki on yıllık dönemdeki veya sözleşme süresi içinde mesleki faaliyeti nedeniyle verdiği zararlara bağlı…

Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Doktor Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları

Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları A. ZORUNLU HEKİM SİGORTASININ KAPSAMI    A.1. Sigortanın Konusu    Zorunlu doktor sorumluluk sigorta sözleşmesi, 1219 sayılı Kanunun Ek 12 maddesi çerçevesinde, serbest ya da kamu veya özel sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan tabipler, diş tabipleri ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanların;   Poliçe kapsamındaki…

Doktor Sigortası Poliçe İçeriği

ZORUNLU DOKTOR MALİ SORUMLULUK SİGORTASI POLİÇE İÇERİK ÖRNEĞİ Sigorta Şirketi Adı, Adresi:Sözleşme Aracı Adı, Adresi: Poliçe No: Tanzim Tarihi: Başlama: Bitiş:Sigorta Ettirenin Adı, Soyadı/Ünvanı ve Adresi:T.C. Kimlik/Vergi No:Adresi:Sigortalının Adı, Soyadı/Ünvanı ve Adresi:T.C. Kimlik/Vergi No:İşyeri Adresi:Alanı:  Pratisyen Hekim / Uzman DoktorUzmanlık Alanı (Kodlama listesinden ilgili kod yazılacaktır.):Prim Tutarı:Prim İndirim/Artırım Türü ve Oranı:Prim Ödeme Yeri ve Zamanı: ZORUNLU…

Hekim Sorumluluk Sigortası Tebliği

Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Hekim Sigortası Kurum Katkısına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğ (2010/1)    Tebliğin Amacı:   Zorunlu Hekim Sigortası primine yapılacak kurum katkısına ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir. Resmi Gazetede yukarıdaki başlıkla benzer isimde yayınlanan bu tebliğ doğrudan sağlık hizmeti sunan, kamu veya özel sağlık kurum ve kuruluşları ile sağlık birimlerinde çalışan…

Hakkımızda

Can sıkıcı zorunlu kelimesini yok sayıp “hekimsigorta” alan adını kullanan;Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası hakkında bilgi vermeve meslektaşlarına güvenilir yollarla doğru poliçe sağlamak içinbir doktor tarafından yürütülen farkındalık projesi.

Yayım tarihi
Hekim Sigorta olarak sınıflandırılmış

Zorunlu Hekim Sigortası Fiyatları 2020 | Tarife ve İndirim

Zorunlu Hekim Sigortası Fiyatları 2020    Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu  Hekim Mali Sorumluluk Sigortasında her bir olay için azami teminat tutarları aşağıdaki gibidir.    *Fakat unutmamalı ki sözleşme kapsamında ödenecek toplam tazminat miktarı 1.800.000 TL’yi aşamaz. Risk Grubu Azami Teminat Tutarı I. Grup 200.000 TL II. Grup 400.000 TL III. Grup 600.000 TL IV.…