TABABET VE ŞUABATI SAN’ATLARININ TARZI İCRASINA DAİR KANUN – 1219

TABABET VE ŞUABATI SAN’ATLARININ TARZI İCRASINA DAİR KANUN(1) Kanun Numarası                      : 1219 Kabul Tarihi                             : 11/4/1928 Yayımlandığı Resmî Gazete  : Tarih  : 14/4/1928      Sayı    : 863 Yayımlandığı Düstur               : Tertip : 3    Cilt : 9      Sayfa : 126 Bu Kanun ile ilgili tüzük için, “Tüzükler Külliyatı” nın kanunlara göre düzenlenen nümerik fihristine bakınız. BİRİNCİ FASIL…

Zorunlu Hekim Sigortası | Doktor Sigortası Hasar Paylaşım – 1

TIBBİ KÖTÜ UYGULAMAYA İLİŞKİN ZORUNLU HEKİM MALİ SORUMLULUK SİGORTASI POLİÇESİ Sigorta Şirketi Adı, Adresi:Sözleşme Aracı Adı, Adresi: Poliçe No: Tanzim Tarihi: Başlama: Bitiş:Sigorta Ettirenin Adı, Soyadı/Ünvanı ve Adresi:T.C. Kimlik/Vergi No:Adresi:Sigortalının Adı, Soyadı/Ünvanı ve Adresi:T.C.Kimlik/Vergi No:İşyeri Adresi:Alanı:   Pratisyen UzmanUzmanlık Alanı (Kodlama listesinden ilgili kod yazılacaktır.):Prim Tutarı:Prim İndirim/Artırım Türü ve Oranı:Prim Ödeme Yeri ve Zamanı:

Yayım tarihi
Mevzuat olarak sınıflandırılmış

Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Doktor Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları

Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları A. ZORUNLU HEKİM SİGORTASININ KAPSAMI    A.1. Sigortanın Konusu    Zorunlu doktor sorumluluk sigorta sözleşmesi, 1219 sayılı Kanunun Ek 12 maddesi çerçevesinde, serbest ya da kamu veya özel sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan tabipler, diş tabipleri ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanların;   Poliçe kapsamındaki…

Doktor Sigortası Poliçe İçeriği

ZORUNLU DOKTOR MALİ SORUMLULUK SİGORTASI POLİÇE İÇERİK ÖRNEĞİ Sigorta Şirketi Adı, Adresi:Sözleşme Aracı Adı, Adresi: Poliçe No: Tanzim Tarihi: Başlama: Bitiş:Sigorta Ettirenin Adı, Soyadı/Ünvanı ve Adresi:T.C. Kimlik/Vergi No:Adresi:Sigortalının Adı, Soyadı/Ünvanı ve Adresi:T.C. Kimlik/Vergi No:İşyeri Adresi:Alanı:  Pratisyen Hekim / Uzman DoktorUzmanlık Alanı (Kodlama listesinden ilgili kod yazılacaktır.):Prim Tutarı:Prim İndirim/Artırım Türü ve Oranı:Prim Ödeme Yeri ve Zamanı: ZORUNLU…

Hekim Sorumluluk Sigortası Tebliği

Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Hekim Sigortası Kurum Katkısına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğ (2010/1)    Tebliğin Amacı:   Zorunlu Hekim Sigortası primine yapılacak kurum katkısına ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir. Resmi Gazetede yukarıdaki başlıkla benzer isimde yayınlanan bu tebliğ doğrudan sağlık hizmeti sunan, kamu veya özel sağlık kurum ve kuruluşları ile sağlık birimlerinde çalışan…

Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Hekim Mali Sorumluluk Sigortası Talimatı

ZORUNLU HEKİM MALİ SORUMLULUK SİGORTA TALİMATI    1. Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Doktor Mesleki Sigortası; a) Kamu sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan tabip, diş hekimi ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olan doktor için, sigorta ettiren sıfatıyla kendisi tarafından, b) Özel sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan tabipler, diş hekimleri ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman…

Yayım tarihi
Mevzuat olarak sınıflandırılmış