Poliçe ve Pandemi

Salgın Döneminde Hekimlerin Olağan Faaliyetlerinin Değişmesine Bağlı Teminat Hakkının Korunmasına Yönelik Zorunlu Mesleki Sorumluluk Sigortası ile İlgili Mevzuat Değişikliği Yapıldı TIBBİ KÖTÜ UYGULAMAYA İLİŞKİN ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASINDA KURUM KATKISINA İLİŞKİN USUL VE ESASLARA DAİR TEBLİĞ (2010/1)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ MADDE 1 – 21/7/2010 tarihli ve 27648 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tıbbi Kötü Uygulamaya…

Yayım tarihi
Önemli olarak sınıflandırılmış

Özelde Çalışan Hekimlere Pandemi Düzenlemesi

Özel Sektörde Çalışan Doktorlar İçin Pandemi Düzenlemesi Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimatı‘nda;    Poliçede mesleki faaliyetin yerinin belirtilmemesi veya eksik belirtilmiş olmasının poliçe kapsamını etkilemediği,   Kamu sağlık kurum ve kuruluşunda çalışan sigortalının kendi görev yeri ve branşı dışında da olsa ilgili mevzuat çerçevesinde görevlendirildiği yer ve branşlardaki faaliyetlerini de ilave sözleşme düzenlenmeksizin veya prim tahsil…

Yayım tarihi
Önemli, Yeni olarak sınıflandırılmış