Özelde Çalışan Hekimlere Pandemi Düzenlemesi

Özel Sektörde Çalışan Doktorlar İçin Pandemi Düzenlemesi Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimatı‘nda;    Poliçede mesleki faaliyetin yerinin belirtilmemesi veya eksik belirtilmiş olmasının poliçe kapsamını etkilemediği,   Kamu sağlık kurum ve kuruluşunda çalışan sigortalının kendi görev yeri ve branşı dışında da olsa ilgili mevzuat çerçevesinde görevlendirildiği yer ve branşlardaki faaliyetlerini de ilave sözleşme düzenlenmeksizin veya prim tahsil…

Yayım tarihi
Önemli, Yeni olarak sınıflandırılmış