Zorunlu Hekim Sigortası | 4 Risk Grubuna ait Doktor Sorumluluk Poliçesi

Hekim Sigortası için hızlı linkler:

Zorunlu Doktor Sorumluluk Sigortası Genel Şartları

TIBBİ KÖTÜ UYGULAMAYA İLİŞKİN ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI

Zorunlu Hekim Sorumluluk Sigortası Nedir?

  • 1219 sayılı TABABET VE ŞUABATI SAN’ATLARININ TARZI İCRASINA DAİR KANUN‘un Ek 12. maddesi çerçevesinde düzenlenen hekim sorumluluk sigortası zorunlu ve koruyucudur.
  • Tıp ve diş tabiplerinin yıllık edinmesi gereken mesleki sorumluluk sigortası türüdür.
  • Pratisyen doktor, tıpta uzmanlık öğrencisi (asistan) veya uzman tabip fark etmeksizin; 4 risk grubuna göre zorunlu hekim sigortası fiyatları değişiklik göstererek tıbbi kötü uygulamaya karşı teminat sağlar.
  • Kamuda, özel sağlık kuruluşunda ya da kendi adına çalışan her doktor için zorunlu olan tıbbi sorumluluk sigortası mali anlamda farklılık göstermez.
  • 10 yıldan aşkın süredir hayatımızda olan zorunlu doktor sigortası toplamda 1.800.000 TL teminat sağlar.

Zorunlu Hekim Sigortası Fiyatları (2021) Nedir?


Tıpta Uzmanlık Dallarına göre Hekim Sigorta Risk Grupları Tablosu


Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Doktor Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları


Hekimler Sigorta için gereken bilgileri e-devlet portalından sağlayabilirler: