Hekim Sorumluluk Sigortası

doktor sorumluluk sigortası

ZORUNLU HEKİM SİGORTASI

Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası

Kamu veya özel sağlık kurum ve kuruluşlarında ya da serbest çalışan tabiplerdiş hekimleri ve uzman doktorların; poliçede belirtilen mesleki faaliyeti ifa ederken, sözleşme tarihinden önceki on yıllık dönemdeki veya sözleşme süresi içinde mesleki faaliyeti nedeniyle verdiği zararlara bağlı olarak sözleşme süresi içinde kendisine yapılan tazminat taleplerine ve bu taleple bağlantılı yargılama giderleri ile hükmolunacak faize karşı poliçede belirlenen limitler dahilinde teminat sağlar. Ancak bir aydan fazla sigortasız kalınan dönemlerde meydana gelen olaylara bağlı olarak sigortalı dönemlerde yapılan ihbarlar için sigorta koruması yoktur. 

Hekim Sorumluluk Sigortası

POLİÇENİN SUNDUĞU TEMİNATLAR:

  • Maddi ve Manevi Zararlar
  • Tazminat Talepleri ve Giderleri
  • İlgili Taleple Bağlantılı Yargılama Giderleri
  • Hükmolunacak Faiz
Hekim Sigorta

MALİ SORUMLULUK SİGORTASI;

  • Kamu sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan tabipler, diş tabipleri ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar için, sigorta ettiren sıfatıyla kendileri tarafından,
  • Özel sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan tabipler, diş tabipleri ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanların her biri için ayrı ayrı, sigorta ettiren sıfatıyla kurumları tarafından,
  • Mesleklerini serbest olarak icra eden tabipler, diş tabipleri ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar ile sözleşmeli aile hekimleri için kendileri tarafından, yaptırılır