Doktor Sigortası Poliçe İçeriği

ZORUNLU DOKTOR MALİ SORUMLULUK SİGORTASI POLİÇE İÇERİK ÖRNEĞİ Sigorta Şirketi Adı, Adresi:Sözleşme Aracı Adı, Adresi: Poliçe No: Tanzim Tarihi: Başlama: Bitiş:Sigorta Ettirenin Adı, Soyadı/Ünvanı ve Adresi:T.C. Kimlik/Vergi No:Adresi:Sigortalının Adı, Soyadı/Ünvanı ve Adresi:T.C. Kimlik/Vergi No:İşyeri Adresi:Alanı:  Pratisyen Hekim / Uzman DoktorUzmanlık Alanı (Kodlama listesinden ilgili kod yazılacaktır.):Prim Tutarı:Prim İndirim/Artırım Türü ve Oranı:Prim Ödeme Yeri ve Zamanı: ZORUNLU… Okumaya devam et Doktor Sigortası Poliçe İçeriği

Hekim Sorumluluk Sigortası Tebliği

Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Hekim Sigortası Kurum Katkısına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğ (2010/1)    Tebliğin Amacı:   Zorunlu Hekim Sigortası primine yapılacak kurum katkısına ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir. Resmi Gazetede yukarıdaki başlıkla benzer isimde yayınlanan bu tebliğ doğrudan sağlık hizmeti sunan, kamu veya özel sağlık kurum ve kuruluşları ile sağlık birimlerinde çalışan… Okumaya devam et Hekim Sorumluluk Sigortası Tebliği

Hakkımızda

Can sıkıcı zorunlu kelimesini yok sayıp “hekimsigorta” alan adını kullanan;Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası hakkında bilgi vermeve meslektaşlarına güvenilir yollarla doğru poliçe sağlamak içinbir doktor tarafından yürütülen farkındalık projesi.

Yayım tarihi
Hekim Sigorta olarak sınıflandırılmış

Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Hekim Mali Sorumluluk Sigortası Talimatı

ZORUNLU HEKİM MALİ SORUMLULUK SİGORTA TALİMATI    1. Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Doktor Mesleki Sigortası; a) Kamu sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan tabip, diş hekimi ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olan doktor için, sigorta ettiren sıfatıyla kendisi tarafından, b) Özel sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan tabipler, diş hekimleri ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman… Okumaya devam et Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Hekim Mali Sorumluluk Sigortası Talimatı

Yayım tarihi
Mevzuat olarak sınıflandırılmış

Tababet Ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun

TABABET VE ŞUABATI SAN’ATLARININ TARZI İCRASINA DAİR KANUN Kanun Numarası                    : 1219Kabul Tarihi                             : 11/4/1928Yayımlandığı Resmî Gazete  : Tarih  : 14/4/1928      Sayı    : 863Yayımlandığı Düstur              : Tertip : 3    Cilt : 9     Sayfa : 126 Bu Kanun ile ilgili tüzük… Okumaya devam et Tababet Ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun

Yayım tarihi
Ülke olarak sınıflandırılmış

Zorunlu Hekim Sigortası Fiyatları 2020 | Tarife ve İndirim

Zorunlu Hekim Sigortası Fiyatları 2020    Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu  Hekim Mali Sorumluluk Sigortasında her bir olay için azami teminat tutarları aşağıdaki gibidir.    *Fakat unutmamalı ki sözleşme kapsamında ödenecek toplam tazminat miktarı 1.800.000 TL’yi aşamaz. Risk Grubu Azami Teminat Tutarı I. Grup 200.000 TL II. Grup 400.000 TL III. Grup 600.000 TL IV.… Okumaya devam et Zorunlu Hekim Sigortası Fiyatları 2020 | Tarife ve İndirim