Özelde Çalışan Hekimlere Pandemi Düzenlemesi

Özel Sektörde Çalışan Doktorlar İçin Pandemi Düzenlemesi

Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimatı‘nda;

   Poliçede mesleki faaliyetin yerinin belirtilmemesi veya eksik belirtilmiş olmasının poliçe kapsamını etkilemediği,
   Kamu sağlık kurum ve kuruluşunda çalışan sigortalının kendi görev yeri ve branşı dışında da olsa ilgili mevzuat çerçevesinde görevlendirildiği yer ve branşlardaki faaliyetlerini de ilave sözleşme düzenlenmeksizin veya prim tahsil edilmeksizin kapsadığı,
   Aile hekimlerinin acil sağlık hizmeti sunmak üzere görevlendirilmeleri durumunda sigortalının mevcut hekim sorumluluk sigorta poliçesi, söz konusu mesleki faaliyetleri ilave sözleşme düzenlenmeksizin veya prim tahsil edilmeksizin kapsadığı zaten yer alıyordu.
   Fakat özel sağlık kuruluşu bünyesinde veya kendi namına sağlık hizmeti veren hekimlere yönelik poliçe kapsamını açıklayıcı hüküm bulunmuyordu.
   Konuya duyarlı olan Türk Tabipleri Birliği, soru işaretlerine yönelik olarak özel kuruluşlarda çalışan ve mesleğini serbest olarak icra eden doktorların mesleki sorumluluk sigortası uygulamasının netleştirilmesi için 1 Nisan 2020’de Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği’ne ve Sağlık Bakanlığı’na başvuru yapmıştı.
   Sağlık Bakanlığı, şanına yakışır şekilde, Salgın öncesi tarihten (01.01.2020) itibaren başlayacak şekilde kamu dışı kurumlarda çalışan hekimlerin de pandemi görevlendirilmelerini poliçe kapsamına aldı.

İlgili Tebliği Okumak İçin Tıklayınız