Zorunlu Hekim Sigortası

Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası

Zorunlu Hekim Sigortası Nedir?

“Serbest ya da kamu veya özel sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan tabipler, diş tabipleri ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanların poliçede belirtilen mesleki faaliyetini ifa ederken sözleşme tarihinden önceki on yıllık dönemdeki veya sözleşme süresi içinde mesleki faaliyeti nedeniyle verdiği zararlara bağlı olarak sözleşme süresi içinde kendisine yapılan tazminat taleplerine ve bu taleple bağlantılı yargılama giderleri ile hükmolunacak faize karşı poliçede belirlenen limitler dahilinde teminat sağlayan zorunlu bir sigorta türüdür.

Zorunlu Hekim Sigortası Kimler İçindir?

  • Kamu sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan tabipler, diş tabipleri ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar için, sigorta ettiren sıfatıyla kendileri tarafından,
  • Özel sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan tabipler, diş tabipleri ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanların her biri için ayrı ayrı, sigorta ettiren sıfatıyla kurumları tarafından,
  • Mesleklerini serbest olarak icra eden tabipler, diş tabipleri ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar ile sözleşmeli aile hekimleri için kendileri tarafından, yaptırılır.

Zorunlu Hekim Sigortası Teminatları Nelerdir?

  • Hastaya verilebilecek maddi zararlar 
  • Hastaya verilebilecek manevi zararlar
  • Yargılama giderleri (Dava sonucuna göre yargılama giderleri  ve avukatlık ücretleri)

Zorunlu Doktor Sigortası Teminat Tutarları Nelerdir?

Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında her bir olay için azami teminat tutarları risk grubu aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

Risk GrubuAzami Teminat Tutarı(TL)
I.Grup200.000
II.Grup400.000
III.Grup600.000
IV.Grup800.000
Her durumda sözleşme kapsamında ödenecek tazminat miktarı 1.800.000 TL’yi aşamaz.

Zorunlu Hekim Sigortası Prim Tutarları (4 Basamak)

Risk GrubuPrim Miktarı (TL)*
I. Grup150
II. Grup300
III. Grup500
IV. Grup750
*Ücretlere %5 BSMV vergisi eklenir.

Zorunlu Hekim Sigortası prim indirimi ve prim artırımı aşağıdaki tabloda yer alan basamak esasına göre uygulanır:

Basamakİndirimli PrimZamlı Prim
7% 20 
6% 15 
5% 10 
4
3 % 15
2 % 30
1 % 50

Zorunlu Doktor Mali Sorumluluk Sigortası için Belirlenen Risk Gruplarını İçeren Tablo

Uzmanlık DallarıRisk Grubu
Pratisyen Tabip2
Acil Tıp (İlk ve acil yardım)4
Adli Tıp1
Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi3
Ağız Diş ve Çene Radyolojisi2
Ağız, Yüz ve Çene Cerrahisi4
Aile Hekimliği2
Algoloji3
Anatomi1
Anesteziyoloji ve Reanimasyon4
Askeri Psikiyatri2
Askeri Sağlık Hizmetleri (Askeri Sahra Hekimliği)
(Askeri sahra sağlık hizmetleri hekimliği)
1
Beyin ve Sinir Cerrahisi (Nöroşirurji)4
Cerrahi Onkoloji
(Onkolojik cerrahi)
4
Çevre Sağlığı1
Çocuk Acil4
Çocuk Cerrahisi3
Çocuk Endokrinolojisi
(Çocuk endokrinolojisi ve metabolizma hastalıkları)
2
Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları3
Çocuk Gastroenterolojisi (Çocuk Gastro. Hepatoloji ve Beslenme)3
Çocuk Genetik Hastalıkları2
Çocuk Göğüs Hastalıkları3
Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi (Çocuk Hematolojisi)
(Çocuk Onkolojisi)
3
Çocuk İmmünolojisi ve Alerji Hastalıkları (Çocukİmmünolojisi) (Çocuk Alerjisi) (Çocuk allerjisi)2
Çocuk Kalp ve Damar Cerrahisi4
Çocuk Kardiyolojisi3
Çocuk Metabolizma Hastalıkları
(Çocuk endokrinolojisi ve metabolizma hastalıkları)
2
Çocuk Nefrolojisi3
Çocuk Nörolojisi3
Çocuk Radyolojisi2
Çocuk Romatolojisi2
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları3
Çocuk Ürolojisi3
Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
(Çocuk Psikiyatrisi) (Çocuk ruh sağlığı ve hastalıkları)
3
Çocuk Yoğun Bakımı4
Deri ve Zührevi Hastalıkları (Dermatoloji)2
Diş Tabibi2
El Cerrahisi4
Endodonti3
Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları2
Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji (Enfeksiyon Hastalıkları)
(Bakteriyoloji ve infeksiyon hastalıkları)
3
Epidemiyoloji1
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon (Fizik tedavi ve rehabilitasyon)2
Fizyoloji1
Gastroenteroloji3
Gastroenteroloji Cerrahisi4
Gelişimsel Pediatri2
Genel Cerrahi (Genel şirürji)4
Geriatri (Geriyatri)2
Göğüs Cerrahisi (Göğüs kalp ve damar şirürjisi)4
Göğüs Hastalıkları (Göğüs hastalıkları ve tüberküloz)3
Göz Hastalıkları3
Halk Sağlığı1
Harp Cerrahisi3
Hava ve Uzay Hekimliği (Hava hekimliği)2
Hematoloji3
Histoloji ve Embriyoloji (Embriyoloji ve histoloji)
(Tıbbi histoloji ve embriyoloji) (Histoloji ve ambriyoloji)
1
İç Hastalıkları3
İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları (İmmünoloji) (Alerjik Göğüs Hastalıkları) (Alerji Hastalıkları) (Allerjik hastalıklar)2
İş ve Meslek Hastalıkları (İşçi sağlığı ve iş güvenliği)2
Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi4
Kadın Hastalıkları ve Doğum4
Kalp ve Damar Cerrahisi (Göğüs kalp ve damar şirürjisi)4
Kardiyoloji3
Klinik Nörofizyoloji2
Kulak Burun Boğaz Hastalıkları3
Nefroloji3
Neonatoloji4
Nöroloji3
Nükleer Tıp2
Ortodonti3
Ortopedi ve Travmatoloji4
Çocuk Diş Hekimliği2
Periferik Damar Cerrahisi4
Perinatoloji4
Periodontoloji2
Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi4
Protetik Diş Tedavisi3
Radyasyon Onkolojisi2
Radyoloji (Radyodiyagnostik)3
Restoratif Diş Tedavisi3
Romatoloji (Rumatoloji)2
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları (Psikiyatri)3
Sitopatoloji (Sitoloji)1
Spor Hekimliği2
Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp (Deniz ve sualtı hekimliği)
(Deniz hekimliği)
2
Temel İmmünoloji (İmmünoloji)1
Tıbbi Biyokimya (Biyokimya ve klinik biyokimya)1
Tıbbi Ekoloji ve Hidroklimatoloji (Hidroklimatoloji)1
Tıbbi Farmakoloji1
Tıbbi Genetik2
Tıbbi Mikoloji (Mikoloji)1
Tıbbi Mikrobiyoloji (Mikrobiyoloji ve klinik mikrobiyoloji)
(Mikrobiyoloji)
1
Tıbbi Onkoloji3
Tıbbi Parazitoloji (Parazitoloji)1
Tıbbi Patoloji (Patoloji)1
Tıbbi Viroloji (Viroloji)1
Üroloji3
Yoğun Bakım4
   * Uzmanlık öğrencileri (asistanlar) devam ettikleri uzmanlık eğitimleri süresince, eğitimlerini bitirdiklerinde elde edecekleri uzmanlık dalı unvanına göre risk grubuna dahil edileceklerdir. Örneğin Acil Tıp uzmanlık öğrencisi, uzmanlık eğitimine başladığı andan itibaren “risk grubu 4” olarak değerlendirilecektir.
   ** İlgili mevzuat uyarınca, il ve ilçe sağlık müdürlüğü, 112 acil sağlık hizmetleri başhekimliği ve bağlı istasyonları, halk sağlığı müdürlüğü, toplum sağlığı merkezleri ve kamu hastaneleri genel sekreterliklerinde görev yapan hekimler dahil olmak üzere acil sağlık hizmeti sunmak üzere hastanelerde görevlendirilenlerin (uzmanlık dalı acil tıp olanlar hariç) poliçeleri yukarıdaki tabloda düzenlenen kendi risk gruplarına göre tanzim edilir.
   *** Birinci risk grubunda yer alan ve kurum hekimi veya işyeri hekimi olarak hizmet verenlerin poliçeleri 2. risk grubu üzerinden düzenlenir, diğer risk gruplarına dahil olanların poliçeleri yukarıdaki tabloda düzenlenen kendi risk gruplarına göre tanzim edilir.

Zorunlu Hekim Sigortası hakkında detaylı bilgi için burayı tıklayınız.

Zorunlu Hekim Sigortası mevzuatını okumak için burayı tıklayınız.