Hekim Sigortası Sık Sorulan Sorular

Zorunlu Hekim Sigortasının Sık Sorulan Soruları

15 Yıldır Hayatımızda Olan Tıbbi Kötü Uygulamalara İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Hakkında Bilinmesi Gereken Hap Bilgiler

HEKİM SİGORTASI HANGİ ZARARLARI KARŞILAR?

   1219 sayılı Kanunun Ek 12. maddesi çerçevesinde;
   Sözleşme tarihinden önceki on yıllık dönemdeki veya sözleşme süresi içindeki mesleki faaliyeti nedeniyle verdiği zararlara bağlı olarak,

  • Sözleşme süresi içinde kendisine yapılan tazminat taleplerine ve
  • Bu taleple bağlantılı yargılama giderleri ile
  • Hükmolunacak faize karşı,
    Poliçede belirlenen limitler dahilinde teminat sağlar.

ZORUNLU HEKİM SİGORTA HANGİ ZARARLARI KARŞILAMAZ?

  • Sigortalının, poliçede belirlenmiş ve sınırları hukuk kuralları veya etik kurallar ile tespit edilen mesleki faaliyeti dışındaki faaliyetlerinden kaynaklanan tazminat talepleri
  • Mesleki faaliyetin ifası sırasında sigortalı tarafından kasten sebep olunan her tür olay ile davranışları
  • Sigortalı veya çalıştırdığı kişilerin, poliçede belirtilen mesleki faaliyeti ifa ederken alkol, uyuşturucu ya da narkotik maddelerin tesiri altında bulunması sonucunda meydana gelen olaylar
  • İdari ve adli para cezaları dahil her tür ceza ve cezai şartları
  • Her türlü deneyden kaynaklanan tazminat talepleri

PRATİSYEN VE ASİSTAN DOKTORLARIN RİSK GRUBUNU BELİRLEMEDEKİ ANAHTAR KURAL NEDİR?

   Pratisyen hekimler, hangi birimde (Acil Tıp Kliniği, Aile Sağlığı Merkezi vs) çalıştığına bakılmaksızın risk grubu 2 olarak poliçe edinir.
   Uzmanlık öğrencileri (asistanlar), eğitimlerini bitirdiklerinde elde edecekleri uzmanlık dalı unvanına göre risk grubuna dahil edileceklerdir. (Örneğin Acil Tıp uzmanlık öğrencisi, uzmanlık eğitimine başladığı andan itibaren “risk grubu 4”; Adli Tıp uzmanlık öğrencisi, uzmanlık eğitimine başladığı andan itibaren “risk grubu 1” olarak değerlendirilecektir.)


HEKİM SORUMLULUK SİGORTASI’NIN TEMİNAT TUTARI* NEDİR?

*Her durumda sözleşme kapsamında ödenecek tazminat miktarı 1.800.000 TL’yi aşamaz.

Risk GrubuHer Bir Olay İçin Azami Teminat Tutarı (TL)
   I.  Grup   200.000
   II. Grup   400.000
   III. Grup   600.000
   IV. Grup   800.000

TABİP MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI BAŞLANGIÇ FİYATLARI NASILDIR?

RİSK GRUBUPRİM MİKTARIBSMV (%5)TOPLAM TUTAR
I. Grup150,00 TL7,50 TL   157,50 TL
II. Grup300,00 TL15,00 TL   315,00 TL
III. Grup500 TL25,00 TL   525,00 TL
IV. Grup750 TL37,50 TL   787,50 TL


“HASARSIZLIK” İNDİRİMİ* ALABİLİR MİYİZ?

*Bir önceki yıl ya da bir önceki sözleşme süresi içinde herhangi bir ihbar ya da tazminat ödemesi yapılmaması durumunda, sonraki sigorta sözleşmesinde uygulanacak prim indirimi oranı bir üst basamağa göre belirlenir.

   Eğer bir önceki yıl ya da bir önceki sözleşme süresi içinde tazminat ödenmişse, sonraki sözleşme süresi içinde tazminat ödeme sayısı kadar aşağı basamak tarife uygulanır. Üç ve daha fazla tazminat ödemesi için azami zamlı prim % 50, üç ya da daha fazla yıl tazminat ödenmemesi durumunda azami indirim % 20’dir. Sigorta süresinin bir yıldan kısa olduğu sigorta sözleşmelerinde prim indirimi uygulanmaz.

Basamakİndirimli PrimZamlı Prim
7% 20 
6% 15 
5% 10 
4
3 % 15
2 % 30
1 % 50